Asmaa’s verhaal

Ik ben Asmaa, vijfendertig jaar oud, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik ben geboren in Egypte waar ik later ben afgestudeerd als boekhoudster. Vijftien jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen, omdat mijn man hier woonde en werkte. Eerst woonden wij in Heerenveen, waar ik het moeilijk had, omdat ik geen contact had met andere mensen. Er waren daar ook weinig buitenlanders.
Na een jaar verhuisden we naar Alkmaar. Hier wonen veel mensen uit verschillende culturen, en ook mijn vriendin. Met vallen en opstaan heb ik leren fietsen en nu gebruik ik de fiets om boodschappen te doen, om naar de bibliotheek te gaan en voor nog veel andere dingen. Eerst vond ik het moeilijk om in te burgeren maar toen ik contact maakte met Nederlands sprekende mensen werd het een stuk gemakkelijker. In het buurthuis heb ik een computercursus gedaan. Ik heb geleerd te werken met Word en internet, en ik kan nu e-mail versturen. Ook heb ik nu elke week zwemles. In het begin was ik bang in het water maar nu gaat het beter en ik zou wel drie keer per week willen zwemmen.
Wat ik leuk vind aan de Nederlandse samenleving is dat iedereen elkaar helpt en dat er veel vrijwilligers zijn. Omdat ik mijn Nederlands wilde verbeteren voor als ik later ga werken, ben ik naar Inova gegaan, waar wij in het Open Leercentrum les krijgen van vrijwilligers.
Generaties
Wat ik positief vind aan het land waar ik vandaan kom, is dat in Egypte kinderen voor hun ouders zorgen als ze oud zijn. Vaak wonen ze met meerdere generaties in één huis. Soms mis ik hier ook de sfeer rond de feestdagen in Egypte: de eerste dag van de ramadan, het Suikerfeest en het Offerfeest. Op de eerste dag van de ramadan komen families bij elkaar in het huis van de ouders. Daarna eten ze elke dag samen in het huis van een ander familielid. Aan het eind van de ramadan geven rijkere mensen geld aan de armere.
Tijdens het Suikerfeest komen we ‘s ochtends allemaal bij elkaar en eten we zoete dingen, zoals suikerfeestkoek. Het Suikerfeest duurt drie dagen.
Zeventig dagen na het Suikerfeest vieren we het Offerfeest. Na het bidden wordt er een schaap geslacht. Het vlees wordt in drieën gedeeld: één deel houd je zelf, één deel is voor arme mensen en één deel is voor familie en buren.
Op dit moment heb ik nog geen werk omdat ik voor mijn kinderen zorg. Vroeger hielp ik mijn man in zijn restaurant. In de toekomst wil ik graag als boekhoudster werken.