producten/oud

Coaching

 • Tafelgesprekken, ontdek wat je graag wilt: we informeren inburgeraars over hun rechten en plichten en bieden hen een standaard-traject of een aanbod-op-maat aan. Ook verzorgen wij de werving en selectie van inburgeraars voor bedrijven.
 • Wat wil je leren, maak een plan: > Voor volwasssenen, nieuwkomers en vluchtelingen hebben we een breed aanbod van cursussen, trainingen (zie de pagina “Cursussen en trainingen” op deze site). Ook bieden we allerlei diensten, zoals spreekuren, voor de verschillende doelgroepen.
 • Wat wil je doen in de werkplaats, vaardigheden en talenten oefenen: Gediplomeerde examinatoren nemen examens af, zoals het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, de toets ‘startcompetenties’ voor inburgeraars en niveautoetsen voor tweede-taal-leerders.

INOVA is een organisatie voor educatie, sociale activering, (re)integratie, inburgering en vluchtelingenhulp. INOVA is een stichting met een onafhankelijk bestuur.
Ons team bestaat uit 9 medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Een groot aantal vrijwilligers is ons daarbij behulpzaam.

Wat wij doen

 • Informatie over inburgering: we informeren inburgeraars over hun rechten en plichten en bieden hen een standaard-traject of een aanbod-op-maat aan. Ook verzorgen wij de werving en selectie van inburgeraars voor bedrijven.
 • Cursussen, trainingen en maatschappelijke begeleiding: Voor volwasssenen, nieuwkomers en vluchtelingen hebben we een breed aanbod van cursussen, trainingen (zie de pagina “Cursussen en trainingen” op deze site). Ook bieden we allerlei diensten, zoals spreekuren, voor de verschillende doelgroepen.
 • Toetscentrum: Gediplomeerde examinatoren nemen examens af, zoals het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, de toets ‘startcompetenties’ voor inburgeraars en niveautoetsen voor tweede-taal-leerders.

Onze partners

INOVA beschikt over een uitgebreid netwerk van enerzijds opdrachtgevers (waaronder werkgevers in verband met reïntegratietrajecten) en anderzijds uitvoerende organisaties.

De belangrijkste opdrachtgevers zijn:

 • De gemeente Alkmaar
 • Gemeenten in de regio
 • Het CWI en het UWV.

Voor de uitvoering van inburgeringscursussen werkt INOVA nauw samen met de volgende aanbieders:

 • JaR opleidingen
 • Kern8
 • Het Horizoncollege

De geschiedenis van INOVA

INOVA in haar huidige vorm bestaat ruim 18 jaar (in 1996 gingen VluchtelingenWerk Alkmaar, opgericht in 1986, en het toen nog jonge INOVA samenwerken). In het begin richtte INOVA zich vooral op gesubsidieerde activiteiten maar sinds 1996 treedt INOVA ook op als bemiddelaar tussen klanten, opdrachtgevers (bv de gemeente) en de uitvoerders van cursussen.
INOVA voert vanaf 1995 de Wet Inburgering uit voor de gemeente Alkmaar.