Vrijwilliger Spreekuur

Gastvrouw/heer

Begeleider huisvesting

Budgetcoach

docenten en studenten van het OLC

Tolk Tigrinya/Arabisch/Dari/Farsi/Turks

Vrijwilliger buitenactiviteiten

OLC in de bieb

Leden voor de Raad van Toezicht

Lesassistent