• Locatie Beverwijk

INTEGRAAL INBURGERINGSPROGRAMMA
INOVA is één van de weinige organisaties in Nederland die samen met haar zusterorganisatie EdINOVA een integraal begeleidingsaanbod aanbiedt aan statushouders en gezinsmigranten woonachtig in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen, statushouders, worden vanuit het AZC waar zij verblijven, gekoppeld aan een gemeente in Nederland. Als zij worden gekoppeld aan Beverwijk of Heemskerk, dan komt INOVA in actie. In het kader van het pilotproject Integrale Inburgering worden de statushouders die in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn komen wonen uitgenodigd voor een Brede Intake waarin op basis van een kortdurend activiteitenprogramma én de start van het inburgeringsprogramma een advies wordt opgesteld voor een persoonlijk Plan Inburgering & Participatie.

Op basis van dit Persoonlijk Inburgeringsplan, starten de deelnemers vervolgens met de rest van hun persoonlijke leerroute gecombineerd met duale onderdelen, coaching en een taalboostprogramma ter ondersteuning van de duale onderdelen.

De workshops Toekomst Oriëntatie, Buitenactiviteiten en de Participatie Verklaring maken onderdeel uit van de Brede Intake. De inhoud van de buitenactiviteiten is maatwerk en wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met het lokale sociaal maatschappelijk veld met als doelstelling de statushouder kennis te laten maken met het aanbod zodat hij/zij dit ook zelf weet te vinden.

De coaching wordt aangeboden in kleine groepen en zo veel mogelijk in eigen taal. In de taalboostles, wordt taalondersteuning aangeboden en specifiek ingegaan op de (praktische) taal die in alle leef-, en werksituaties en op de participatiedoelstellingen van toepassing is.

Daarnaast leren de deelnemers aan het programma werken met het Chromebook dat verstrekt wordt en krijgen les in het verbreden van hun digitale- en rekenvaardigheden.

ONDERTUSSENGROEP

Voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk inventariseren we of statushouders met een verblijfsvergunning van vóór 2022 aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan of misschien een steuntje in de rug nodig hebben om hier alsnog aan te voldoen.

Wat doen we precies. We brengen in kaart of de in de gemeente gevestigde statushouders
● hebben voldaan aan hun inburgeringsverplichting en zo niet wat daar de reden van is en
● maken inzichtelijk welke personen bijna klaar zijn met hun inburgering en voor wie de duo lening onvoldoende is om
 de laatste examen(s) te kunnen doen en/of
 de laatste benodigde lesuren in te kunnen kopen
 en/of extra begeleiding nodig hebben om hun examen(s) te kunnen behalen en een gerichte examentraining behoeven.

Doel: de betrokken inburgeraars een steuntje in de rug te geven voor het behalen van het inburgeringsexamen en te voorkomen dat betrokkenen het examen niet behalen en/of geen ontheffing krijgen of aanvragen en hierdoor de inburgeringslening terug te moeten betalen.