Nieuws

Onze locaties zijn tijdelijk gesloten

We zitten momenteel weer in een lockdown. Dat is voor iedereen heftig, maar zeker ook voor onze klanten en cursisten. Onze leslocaties zijn gesloten tot en met 9 februari 2021. De lessen gaan online zoveel mogelijk door.

Op de INOVA locatie te Beverwijk werken we op afspraak en online.

VOORZORGSMAATREGELEN om verspreiding van het van het coronavirus te voorkomen.

  • Als je voor de eerste keer bij ons komt! Al onze medewerkers zijn geïnstrueerd en vragen je telefonisch of tijdens je (eerste) bezoek of je klachten hebt en/of uit een coronavirus-risicogebied bent geweest of in contact bent geweest met iemand uit een risicogebied. Als dit het geval is dan verwijzen we je eerst naar je huisarts en geven we je informatie over de RIVM-richtlijn. Graag je aandacht voor de poster die je uitgereikt krijgt en die op onze locaties aanwezig is over deze richtlijn en de in acht te nemen hygiëne maatregelen.
  • Wat als ik ziekteverschijnselen vertoon?  Kom NIET naar onze locatie maar geef dit direct aan ons door en blijf thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts.
  • Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus? De belangrijkste symptomen zijn: met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking, koorts (boven de 38 graden);
  • Hygiëne Het is belangrijk om de volgende maatregelen op te volgen om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen:

Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel. Als je bij ons op locatie moet je eerst ook je handen reinigen met handgel.

Als je gebruik moet maken van het toilet reinig dan eerst de toiletbril met de desinfecterende doekjes die in het toilet aanwezig zijn.

Gooi deze doekjes in de afvalbak. Niet in het toilet.

Reinig na toiletgebruik je handen me water en zeep.

Draai de waterkraan open- en dicht met een papieren handdoekje.

Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.

Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg). Let erop dat ook jouw medecursisten, klanten en bezoekers van INOVA zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende zeep etc. aanwezig is en dat contactpunten goed worden schoongemaakt.

Draag een mondkapjes (dit is niet zoals in het openbaar vervoer verplicht maar het mag wel).

  • Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl je bij INOVA bent, dan moet je dit direct melden en direct naar huis gaan, contact met anderen vermijden en je eigen huisarts direct telefonisch contacteren. Bedenk als je thuis bent welke medecursisten, medewerkers van INOVA  en bezoekers recent in je nabijheid zijn geweest, en geef dat telefonisch of per Whatsapp door aan je contactpersoon bij ons. INOVA is verplicht dit door te geven aan de GGD en de gemeente.
  • Wat als ik niet naar INOVA wil komen, omdat ik bang ben besmet te raken? Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als je naar INOVA komt. Als er wel een extra risico is voor besmetting, dan hoor je dit direct.

INOVA brengt je op de hoogte wanneer wij ons beleid zullen aanpassen of de situatie verandert. Daarnaast houden wij de officiële berichtgeving van het RIVM nauwlettend in de gaten.  Als je vragen hebt of je je zorgen maakt. Neem dan alsjeblieft contact op met je contactpersoon bij INOVA.

Dank voor je begrip en je medewerking.

Meer informatie Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie en de meest gestelde vragen over het virus: https://www.rivm.nl/

Voor begrijpelijke informatie kijk op de website van Pharos: https://www.pharos.nl/nieuws/begrijpelijke-informatie-nieuwe-coronavirus-covid-19/

 


Vrijwilligers gezocht!

De afgelopen jaren zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Voor de praktische begeleiding van statushouders en migranten in Beverwijk en Heemskerk zoeken we vrijwilligers, zie de pagina begeleider worden.

Wil je meer informatie óf ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via telefoonnummer 085 – 086 2700 of stuur een e-mail naar info@inova-alkmaar.nl.


Feestdagen 2020: INOVA is gesloten op feestdagen

25 december 1e Kerstdag: INOVA is gesloten
26 december 2e Kerstdag:
31 december Oudejaarsdag
Leden voor de Raad van Toezicht gezocht!

De Stichtingen INOVA en EDINOVA zijn op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht. Deze Raad fungeert als klankbord voor de directie en keurt directie-besluiten goed. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; positie nemen en toegankelijk zijn.

Voor informatie over het functieprofiel en de functie-eisen, en over de taken en de samenstelling van de Raad van Toezicht, klik op de vacaturetekst.