• Locatie Velsen

Werkfit VELSEN – empowerment programma

Voor de gemeente Velsen geeft INOVA uitvoering aan een Werkfit programma. Het Werkfit programma maakt onderdeel uit van het brede participatie verklaringsprogramma te Velsen.

De volgende modules maken onderdeel uit van de training.
• De Nederlandse arbeidsmarkt: het managen van verwachtingen en hoe vind ik werk?
• Empowerment en zelfreflectie
• Werknemers- en sociale vaardigheden
• Begeleiding naar (vrijwilligers)werk, werkervarings- of stageplek i.s.m. sociaal maatschappelijke partners
• Buitenactiviteiten
In samenwerking met andere organisaties geven we hier invulling aan om de statushouders kennis te laten maken met de woongemeente en de Nederlandse samenleving. De invulling van de buitenactiviteiten is maatwerk en wordt afhankelijk van de groep en de wens van de gemeente ingevuld.

MEEDOEN in VELSEN

Ons MEEDOEN programma is erop gericht statushouders gedurende maximaal één jaar te begeleiden naar zelfredzaamheid op het gebied van participatie.

Het programma is bestemd voor inburgeraars die zich net hebben gevestigd in Velsen als voor mensen die hun inburgeringsdiploma al (bijna) hebben behaald.

De uitvoering van het programma vindt plaats in samenwerking met sociaal-maatschappelijke organisaties in de gemeente, IJmond Werkt en werkgevers. Het programm-aanbod bestaat uit de onderdelen:

  • Taal(boost): Onder begeleiding van een docent werken de deelnemers aan het verbeteren van hun taalvaardigheid.
  • Participatie: Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan werken de deelnemers samen met hun trajectbegeleider gericht aan het behalen van hun persoonlijke ontwikkelingsdoelstelling. Op basis van eerdere werkervaring (in land van herkomst, opleiding en kennis/vaardigheden/belangstellin/motivatie doen de deelnemers werkervaring op via stage/vrijwilligerswerk.

Training Gezondheidszorg in Nederland

Een goede gezondheid is voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeenten wonen (statushouders) belangrijk.

Zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving is het beste recept voor goede gezondheid en welzijn van deze groep nieuwkomers. Gezondheid en participatie versterken elkaar.

Statushouders hebben bij aankomst in een gemeente vaak een minimale kennis over de Nederlandse gezondheidszorg. Om een goede toegang tot de gezondheidszorg, aansluiting op gemeentelijke gezondheidsvoorzieningen en preventief gezond gedrag te bereiken, is basiskennis over de Nederlandse gezondheidszorg en bijpassende gezondheidsvaardigheden een voorwaarde.

De trainingsmodule van INOVA “de Gezondheidszorg in Nederland” is erop gericht om statushouders voldoende basis, en naar behoefte specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken naar gezond te zijn en te blijven in de Nederlandse context. De introductieperiode van statushouders in hun nieuwe woonplaats leent zich goed voor gezondheidsbevordering. Men staat open voor alle informatie om zelfstandig zijn/haar weg te vinden en een nieuwe toekomst op te bouwen in zijn/haar woongemeente.

De basismodule zoals INOVA die aanbiedt is modulair ingericht. Hierdoor is een grote mate van flexibiliteit mogelijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op de vragen en de behoefte van de statushouder. De training helpt statushouders om een goede aansluiting te vinden tussen de gezondheidszorgvoorzieningen in de woongemeente en in Nederland.