inburgeren |

Inburgeren bij edInova

edInova biedt alle cursussen die iemand nodig heeft om in te burgeren, als voorbereiding op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2.

U kunt direct starten op maandag, woensdag en donderdag, 's ochtends van 9 tot 12 uur.

Kosten: € 8,50 per uur.

Wilt u zich aanmelden: klik hier


Inburgeren betekent: de Nederlandse taal leren en de Nederlandse maatschappij leren kennen. De (verplichte of vrijwillige) inburgering wordt afgesloten met een examen.

Op 1 januari 2013 is de wet op de inburgering veranderd.

 • Nieuwkomers moeten hun inburgering zelf regelen en betalen (ze kunnen hiervoor wel een lening krijgen).
  Zij moeten zelf de cursussen inkopen voor taal en inburgering.
 • Het inburgeringsexamen is veranderd.
  Het nieuwe examen geldt voor degenen die na 1 januari 2013 aan hun verplichte inburgering begonnen, en voor vrijwillige inburgeraars.
 • Wie al vóór 1 januari 2013 bezig was met inburgeren, kan het oude examen doen, tot 1 januari 2015.
 • Vanaf 1 januari 2015 is er alleen nog het nieuwe examen.

 

Het nieuwe inburgeringsexamen

Er zijn 5 onderdelen:

 • lezen: meerkeuzevragen over een korte tekst
 • luisteren: meerkeuzevragen over een geluidsfragment
 • schrijven: formulier invullen, zinnen aanvullen, kort briefje schrijven
 • spreken: zinnen nazeggen, tegenstellingen noemen, korte vragen beantwoorden
 • kennis van de nederlandse samenleving: meerkeuzevragen

Bij deze onderdelen wordt getoetst of de beheersing van het nederlands voldoende is als het gaat over opleiding, werk, en het dagelijkse leven.
Het schrijven doet u op papier, dit wordt door een examinator beoordeeld. Alle andere onderdelen worden met de computer uitgevoerd en door de computer beoordeeld.

Het oude inburgeringsexamen

Er is een centraal examen dat door de computer beoordeeld wordt, en een praktijkdeel. Het centrale deel moet u doen bij DUO. Info hierover vindt u op de website www.inburgeren.nl.

Het praktijkexamen kunt u in Alkmaar doen. Dat kan op 3 manieren:

 • met een portfolio: u verzamelt 20 bewijzen van gesprekken en teksten in het Nederlands. Bijvoorbeeld: een ingevuld aanvraagformulier voor een paspoort of een verslag van een gesprek met de leraar van uw kind.
 • praktijksituaties naspelen (assessments): met de examinator voert u een gesprek over een praktijksituatie. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek zijn bij de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis of een gesprek met de huisarts. Ook moet u meestal vragen over een tekst beantwoorden en op een formulier uw gegevens invullen.
 • met een combinatie van portfolio en assessments.

Het staatsexamen NT2

De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (NT2) zijn bedoeld voor mensen die het Nederlands vrij goed moeten beheersen om hun werk uit te oefenen of een opleiding te volgen op MBO+ niveau. Er zijn 2 niveaus: programma I en programma II.

Programma I is nodig voor een baan of beroepsopleiding op mbo-niveau (middelbaar beroepsonderwijs).

Programma II is nodig voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau.

 


Toetscentrum
Leerwerkcentrum
Klanten van INOVA
Medewerkers van INOVA
Documenten ANBI
 
Examensoort Profiel Werk Profiel OGO   Profiel Maatschappelijke Participatie Profiel Ondernemerschap 
 
Portfolio 20 bewijzen inleveren: 20 bewijzen inleveren: 20 bewijzen inleveren: 20 bewijzen inleveren:
  8 burgerschap 8 burgerschap 8 burgerschap 8 burgerschap
  4 werk zoeken 4 werk zoeken 4 op zoek naar vrijwilligerswerk 4 werk zoeken
  8 werk hebben 8 OGO 8 maatschappelijke participatie 8 ondernemerschap
 
Assessments 4 situaties nadoen: 4 situaties nadoen: 4 situaties nadoen: 4 situaties nadoen:
  1 werk zoeken 2 OGO 1 burgerschap 1 burgerschap
  2 werk specifiek 1 werk zoeken 1 op zoek naar vrijwilligerswerk 1 werk zoeken
  1 burgerschap 1 burgerschap 2 maatschappelijke participatie      2 ondernemerschap
 
Combinatie 10 bewijzen inleveren: 10 bewijzen inleveren: 10 bewijzen inleveren: 10 bewijzen inleveren:
  4 burgerschap  4 burgerschap 4 burgerschap 4 burgerschap
   2 werk zoeken  4 OGO 2 op zoek naar vrijwilligerswerk 2 werk zoeken 
   4 werk hebben  2 werk zoeken 4 maatschappelijke particiaptie 4 ondernemerschap
 
  2 situaties nadoen: 2 situaties nadoen: 2 situaties nadoen: 2 situaties nadoen:
  1 werk specifiek 1 OGO 1 burgerschap of werk zoeken 1 burgerschap of werk zoeken
  1 burgerschap of 1 burgerschap of 1 maatschappelijke participatie 1 ondernemerschap
     werk zoeken    werk zoeken
 

copyright  |  disclaimer  |  privacy