• Wat doet Inova

INOVA biedt statushouders en migranten praktische handvatten om direct zelf aan de slag te gaan in de Nederlandse maatschappij, een sociaal netwerk op te bouwen en financieel zelfredzaam te worden.

Wij doen dit met inzet van een professioneel team. Maar ook met inzet van vele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, stagiaires en onze sociaal-maatschappelijke samenwerkingspartners.

Zodra een statushouder weet in welke gemeente er een woning beschikbaar is nemen we contact op met het AZC en de klant. We maken een afspraak en gaan mee bij het bezichtigen van de nieuwe woning en het ondertekenen van het huurcontract en geven voorlichting over wat iemand kan verwachten na de verhuizing. Op het moment iemand gaat verhuizen is onze maatschappelijk begeleider en een vrijwilliger die de taal spreekt van de statushouder aanwezig om direct de eerste zaken te gaan regelen. Denk aan inschrijving in de gemeente, het aanvragen van een uitkering en het openen van een bankrekening. Maar ook allerlei praktische regelzaken zoals het aanvragen van toeslagen, het afsluiten van verzekeringen, het inschrijven bij een huisarts of tandarts en scholen voor de kinderen en het geven van informatie over de inburgering. Maar ook dat iemand de eigen financiën, post en administratie kan beheren. Onze begeleiding is erop gericht dat iemand uiteindelijk dit alles zonder onze begeleiding, zelfstandig kan regelen of anders een hulpvraag kan formuleren voor een organisatie die daarbij kan ondersteunen. Onze vrijwilliger of stagiaire helpt de statushouder bij het wegwijs raken in de nieuwe woonomgeving en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Als alle praktische zaken zin geregeld dan gaan we verder met coaching en training op onder andere de volgende onderwerpen en leefdomeinen:

● voorlichting over de asielprocedure, gezinshereniging of terugkeer
● inburgering en het leren van de Nederlandse taal
● inkomen
● huishouden het onderwijsstelsel en zorgstelsel in Nederland en hoe je daar gebruik van kunt maken
● sociale omgeving
● zorg en dienstverlening
● werk en opleiding
● tijdsbesteding en jeugd en gezin
● (psychische) gezondheid, geboortezorg en preventie
● financiële zelfredzaamheid
● maatschappelijke participatie

Professionals geven de trainingsbijeenkomsten die worden ondersteund door een vrijwilliger, sleutelpersonen en/of ervaringsdeskundigen uit het land van herkomst. Alle trainingen ronden we af met een bezoek aan organisaties die in relatie staan tot het betreffende thema. Voorbeelden zijn wijkcentra, werkgevers, onderwijsorganisaties of (gemeentelijke) organisaties die verantwoordelijk zijn voor de participatie. Inburgeraars krijgen hierdoor de juiste handvatten om zelf aan de slag te gaan in de maatschappij en gebruik te maken van het aanbod. Ook nodigen we afhankelijk van het onderwerp gasttrainers/sprekers uit.