Welkom bij Inova

INOVA verzorgt de begeleiding en registratie van migranten en vluchtelingen in Alkmaar,  Heerhugowaard en de IJmondgemeenten. Inova begeleidt vluchtelingen op de weg naar sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid vormt de basis voor een goede integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Concreet betekent dit:

  • maatschappelijke begeleiding bij huisvesting, contacten met de gemeente en het vinden van je weg in de maatschappij;
  • toeleiding naar taalonderwijs en inburgeringsexamen, toeleiding naar vervolgonderwijs;
  • ondersteuning bij het solliciteren, vinden van werk of het opzetten van een eigen onderneming.
werkplaats
ervaring_midden NL_leren